Rogaland historielag

Rogaland historielag har 38 aktive lag i fylket. Dei utgir «Sydvesten» eit medlemsblad fire gonger i året og ei lokalhistorisk årbok kvart år.

I dette prosjektet er desse lokallaga med:

  • Skudenes historielag
  • Nord-Karmøy historielag
  • Haugesund historielag
  • Tysvær historielag
  • Skjold og Vats sogelag
  • Imsland, Vikedal og Sandeid sogelag
  • Ølen og Bjoa sogelag
  • Nedstrand museums- og historielag
  • Etne sogelag (eigentleg medlem i Hordaland sogelag, men deltek i aktiviteten i Nord-Rogaland, t.d. rådsmøte og liknande.)

·