Presse

17.09.20: Radio 102

Prosjektleiar Ivar Sveine og styreleiar i Karmsund mållag snakkar om kartlegging av dialektar over 100 år.

Kartlegger lokal dialektutvikling gjennom 100 år

23.09.20: Grannar- lokalavis for Vindafjord og Etne:

Leiar i Karmsund mållag, Solgunn Liestøl, søkjer dialektprøvar frå ungdom, eldre og ev allereie eksisterande opptak.

24.09.20: Tysvær Bygdablad

Tysvær historielag sin leiar Atle Heskja, i lag med prosjektleiar Ivar Sveine og lærar Serine -Bakken, fortel om intervju til bruk i forsking.

01.10.20: Vestavind – bygdeblad for Sveio

Prosjektleiar Ivar Sveine inviterer sveibuen til å vera med på dugnaden, men òg å finna fram gamle intervju om ein har det liggande i heimen.

Faksimile frå Vestavind – bygdablad for Sveio

05.10.20: TV Haugaland

Ingvar Frøyland, styreleiar i Haugalandmuseet og Solgunn Liestøl, styreleiar i Karmsund mållag, fortel om prosjektet. Dei har med seg ein intervjuar, Serine Bakken og ein informant frå Vikedal skule, Olve Birkeland. No er dei ute etter fleire unge og eldre som kan bidra i prosjektet.

17.10.20: Haugesund avis

Ein av intervjuarane i prosjektet, Serine Bakken, i samtale med tre ungdommar frå Tysværvåg barne-og ungdomsskule.

Faksimile frå Haugesund avis, 17.oktober 2020, s. 9.