Kontaktpersonar

Rolla til kontaktpersonen i lokallaga i dette prosjektet inneber å ha ansvaret for:

  • arbeidet med å leita etter informantar frå ditt område.
  • å be informantane legga inn kontaktinformasjonen sin på skasei.org
  • å ha kontakt med intervjuarane frå ditt område
  • å laga ein plan på rullering av opptaksutstyr til dei ulike intervjuarane
  • å gje tilbakemelding for stoda i området ditt, gjerne før eit av statusmøta.
  • å ta kontakt med prosjektleiar Ivar Sveine når intervjua er ferdigstilt i området ditt.

Nokon område vil ha fleire kontaktpersonar som kan gjera denne jobben enklare.

Meld inn dokkar kontaktperson her: